SUB INALTUL PATRONAJ UNESCO

Concursul Internațional de Canto

 

NUMELE... ................................................................................................................................

PRENUMELE.............................................................................................................................

DATA NAȘTERII........................................................................................................................

LOCUL NAȘTERII .....................................................................................................................

ADRESA....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

TELEFON...................................................................................................................................

FAX ...........................................................................................................................................

E-MAIL...................................................................................................................................

TIPUL DE VOCE. .......................................................................................................................

STUDII MUZICALE .....................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

NUMELE PROFESORULUI...........................................................................................................

..................................................................................................................................................

COLABORĂRI CU INSTITUȚII MUZICALE
(în caz afirmativ, în ce calitate și instituția)......................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

PARTICIPĂRI LA ALTE CONCURSURI...........................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

CONCERTE, SPECTACOLE,
ÎNREGISTRĂRI (radio, tv. sau disc)...............................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Repertoriul de concurs

1

COMPOZITORUL / TITLUL OPEREI ..............................................................................................

..................................................................................................................................................

ARIA / PERSONAJUL .................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2

COMPOZITORUL / TITLUL OPEREI ..............................................................................................

..................................................................................................................................................

ARIA / PERSONAJUL .................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3

COMPOZITORUL / TITLUL OPEREI ..............................................................................................

..................................................................................................................................................

ARIA / PERSONAJUL .................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4

COMPOZITORUL / TITLUL OPEREI ..............................................................................................

..................................................................................................................................................

ARIA / PERSONAJUL .................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5

COMPOZITORUL / TITLUL OPEREI ..............................................................................................

..................................................................................................................................................

ARIA / PERSONAJUL .................................................................................................................

..................................................................................................................................................


Taxa de înscriere este de 300 lei și se achită la secretariatul concursului în ziua prezentării concurentului.

Candidații sunt rugați să-și exprime neîntârziat, prin telefon, fax sau E-Mail intenția de participare la concurs.

Formularele de înscriere vor fi trimise pe adresa:

    Fundația Darclée Piața Traian Nr. 1 - 810153 Brăila

Tel/Fax: 0239 627 777
web: www.darclee-voice-contest.com
E-mail: hariclea.darclee@yahoo.com
competition@haricleadarclee.com
contest@haricleadarclee.com

Am luat cunoștință  de regulamentul concursului și accept condițiile acestuia.

Data .................................          Semnătura .....................................